Göteborg 25-28 juni 2020

DobbyCon 2020s logga

Villkor och regler

 1. Du ska vara minst 13 år gammal under eventet. Alla som är under 18 år behöver målsmans godkännande för att få åka på evenemanget.
 2. Anmälan är bindande. Betalar du inte inom 14 dagar förlorar du din plats och måste göra en ny anmälan. Vi kan inte garantera återbetalning förutom i särskilda fall. Det är tillåtet att sälja vidare sin biljett, men detta måste gå via oss.
 3. DobbyCon 2020 är ett evenemang fritt från droger och alkohol. Om vi märker att du är påverkad eller har med dig droger eller alkohol till eventet, kommer du att bli avstängd och ev. målsman kontaktad.
 4. Rökning är förbjudet inom lokalens område.
 5. Det råder totalförbud mot nötter, jordnötter och mandel.
 6. Hårspray, nagellack, parfym, spraydeodorant och annat med starka lukter får inte användas i lokalen på grund av allergirisk. Däremot är det okej utomhus.
 7. Den som förstör vår eller lokalens egendom kan bli ersättningsskyldig.
 8. Efter klockan 22.00 ska alla övernattande deltagare stanna i sovlokalen.
 9. Om du av någon anledning plötsligt behöver lämna eventet måste du först säga till en arrangör personligen.
 10. Pussar är okej, men det är inte tillåtet med grovhångel eller sex under eventet. Respektera resten av deltagarna!
 11. DobbyCon 2020 är ett privat evenemang och vi har rätt att utan ersättning avvisa personer om de uppträder störande. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, allt beteende som är olagligt, farligt, diskriminerande, eller orsakar överdrivet obehag för deltagare, gäster eller personal. Vid avvisning av minderårig kontaktas dennes målsman. Var snälla mot varandra!
 12. I och med anmälan godkänner du att vi sparar dina uppgifter (namn, adress, telefonnummer, mejladress, specialkost m.m). De personuppgifter vi samlar in kommer vi spara i upp till ett halvår efter eventet. Enbart eventets arrangörer och funktionärer kommer ha tillgång till uppgifterna, och uppgifterna kommer endast att användas under, samt i för- och efterarbetet hörande till, eventet. Om information delas med tredje part - som till exempel organisationer vi sökt bidrag från - så kommer den vara anonymiserad.